Medlemmer

Sopraner

Anette

Anette

Kjersti

Karoline

Elin

Elin

Ingvild

Ingvild

Marianne

Marianne

Tonje

Alter

Anne Marie

Anne Marie

Britt

Britt

Turid

Turid

Ragne

Ragne

Heidi

Heidi

Solveig

Solveig

Tenorer

Per Inge

Per Inge

Bjørn Rune

Bjørn Rune

Alf Mathias

Alf Mathias

Bjørnar

Bjørnar

Svein

Basser

Olav

Olav

Sverre

Sverre

Espen

Espen

Øystein

Øystein

Terje

Terje