Medlemmer

Sopraner

Marthe

Marthe

Kjersti

Kjersti

Ellinor

Ellinor

Kari

Kari

Kirsti

Kirsti

Tonje

Tonje

Elin

Elin

Ina -permisjon V22

Ina -permisjon V22

Marie Therese

Marie Therese

Alter

Karin Marie

Karin Marie

Ragne - Permisjon V22

Ragne - Permisjon V22

Ann Kristin

Ann Kristin

Ingunn

Ingunn

Lisbet

Lisbet

Hillevi

Hillevi

Ledig plass til en 1. alt

Ledig plass til en 2. alt

Louise - bilde kommer

Tenorer

Per Inge - Permisjon V22

Per Inge - Permisjon V22

Alf Mathias

Alf Mathias

Svein

Svein

Dag

Dag

Eirik

Bilde kommer

Lars

Ledig plass til en 2. tenor

Ledig plass til en 2. tenor

Ledig plass til en 1. tenor

Basser

Karl Morten

Karl Morten

Ståle - permisjon

Ståle - permisjon

Paul Mozart

Bilde kommer

Asgeir

Bilde kommer

Sverre -permisjon V22

Bilde kommer

Oskar

Bilde kommer
Bjørnar

Bjørnar

Ledig plass til en 1. bass

Ledig plass til en 2. bass