Medlemmer

Sopraner

Marie Therese

Marie Therese

Elin

Elin

Tonje

Tonje

Kjersti - permisjon høst 2022

Kjersti - permisjon høst 2022

Marthe

Marthe

Kari

Kari

Ellinor

Ellinor

Kirsti

Kirsti

Ina

Ina

Alter

Karin Marie

Karin Marie

Ann Kristin

Ann Kristin

Ingunn

Ingunn

Lisbet

Lisbet

Hillevi

Hillevi

Ledig plass til en 1. alt

Helen - bilde kommer

Louise - bilde kommer

Tenorer

Alf Mathias

Alf Mathias

Svein

Svein

Dag

Dag

Eirik

Bilde kommer

Lars

Ledig plass til en 2. tenor

Ledig plass til en 1. tenor

Ledig plass til en 2. tenor

Basser

Karl Morten

Karl Morten

Paul Mozart

Bilde kommer

Asgeir - bilde kommer

Bilde kommer

Oskar - bilde kommer

Bilde kommer
Bjørnar

Bjørnar

Ledig plass til en 1. bass

Ledig plass til en 2. bass

Leidg plass til en 1. bass

Ledig plass til en 2. bass