Dirigenten

 

Trym Ramlo Ystad

Trym Ramlo Ystad ble ansatt som dirigent for Collegium Vokale fra juli 2019.

Han er utdannet dirigent fra Norges Musikkhøgskole i Oslo og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Ved siden av Collegium Vocale dirigerer Trym Guldbergs Akademiske Kor og Sandefjord Vokalensemble, og har tidligere dirigert Kammerkoret Dåm. Utover dette har han også ledet prøver og konserter med blant annet Vestoppland Kammerkor, Uranienborg Vokalensemble og Cantus.

Ketil Jule Bjørnstad Belsaas

ketil31

Ketil Jule Bjørnstad Belsaas var ansatt som dirigent for Collegium Vocale fra august 2010 til juli 2019.

Ketil Jule Bjørnstad Belsaas er utdannet sanger og dirigent fra Universitetet i Trondheim og Oslo, samt Høgskolen i Hedmark avdeling Hamar. Han har hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole med Grete Pedersen og Tore Erik Mohn, og korpedagogikk fra Hamar med Thomas Caplin.

For tiden er han veileder for dirigenter og kor i Sogn og Fjordane i regi av Norges Korforbund Sogn og Fjordane. Han er også avdelingsleder på musikk, dans og drama ved Heimdal videregående skole

 


Thomas Caplin

Thomas2

Thomas Caplin var dirigent for kammerkoret Collegium Vocale fra 1990 - 2010.

Thomas Caplin, født i 1960 i Malmö, Sverige, dosent/professor i korledelse og musikkfaglig rådgiver i Norges Korforbund.

Caplin er utdannet sanger, dirigent og korpedagog ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i Stockholm.

Caplin ble kåret til "Årets kordirigent 2004" i Norge. Nominasjonen ble begrunnet med følgende: "Caplin har i en årrekke arbeidet systematisk og målrettet med å heve kvaliteten på korsang, og han er ikke redd for å bruke nye og annerledes metoder for å nå dette.” Caplin er både nasjonalt og internasjonalt anerkjent, og benyttes som dommer og foreleser i nasjonale og internasjonale korkonkurranser. Hans bredde omfatter erkjente kunnskaper innenfor dirigering, korledelse, komponering/arrangering og musikkformidling.

I november 2007 ble han av IFCM invitert til Caracas, Venezuela til oppstarten av prosjektet ”Conductors Without Borders”, hvor han nå sitter i styringsgruppa. Han har i 2010 startet et prosjekt i Indonesia med sikte på å bygge opp formalisert kordirigentutdanning der. Han er valgt som representant for Norge i Interkultur World Choir Counsil for perioden 2010-12.


Øystein Årva

Øystein Årva var dirigent for Collegium Vocale fra 1976 - 1990


Arvid Lunn

Arvid Lunn stiftet Collegium Vocale og var dirigent for Collegium Vocale fra 1971 - 1976